Solucions per actuar

Perquè les Illes Balears es lliurin dels envasos abandonats arreu del Meditarrani,  hem d’apostar per sistemes eficaços que ja han demostrat la seua viabilitat en altres països. Les solucions estan al nostre abast. Si volem protegir el nostre entorn i recuperar-lo, hem de recolzar mesures ambicioses que ens situen a l’avantguarda de la sostenibilitat.

Les ampolles i les llaunes són els residus que més ens trobem quan sortim de casa, per això és necessari començar a establir mesures efectives que eviten el seu abandonament.

Llaunes de beguda, ampolles de plàstic i vidre

Retornar els envasos de beguda als comerços: posar en marxa un Sistema de Retorn d’Envasos (SDDR) és la principal solució per a residus com estos. En els països on s’ha implantat han augmentat els percentatges de reciclatge. És el cas d’Alemanya, on s’ha arribat a un 98% de reciclatge d’aquest tipus de residus.

Amb aquest sistema es venen els envasos amb un dipòsit econòmic que es recupera en tornar-lo a una botiga; En establir-se un valor associat a l’envàs, la ciutadania l’identifica com un recurs i no com un residu que rebutjar.

Com són els residus que més freqüentment s’abandonen, amb aquest sistema podriem reduir més de la meitat els residus que embruten els nostres espais naturals i urbans. A més, aquest model és imprescindible si volem trobar-nos de nou envasos reutilitzables als comerços.

Comprar a granel i utilitzar envasos reutilitzables: A partir dels nostres hàbits diaris també podem millorar la situació, per exemple comprant en establiments d’aliments a granel i reutilitzant els nostres envasos.

Llaunes de beguda, ampolles de plàstic i vidre

Retornar els envasos de beguda als comerços: posar en marxa un Sistema de Retorn d’Envasos (SDDR) és la principal solució per a residus com estos. En els països on s’ha implantat han augmentat els percentatges de reciclatge. És el cas d’Alemanya, on s’ha arribat a un 98% de reciclatge d’aquest tipus de residus.

Amb aquest sistema es venen els envasos amb un dipòsit econòmic que es recupera en tornar-lo a una botiga; En establir-se un valor associat a l’envàs, la ciutadania l’identifica com un recurs i no com un residu que rebutjar.

Com són els residus que més freqüentment s’abandonen, amb aquest sistema podriem reduir més de la meitat els residus que embruten els nostres espais naturals i urbans. A més, aquest model és imprescindible si volem trobar-nos de nou envasos reutilitzables als comerços.

Comprar a granel i utilitzar envasos reutilitzables: A partir dels nostres hàbits diaris també podem millorar la situació, per exemple comprant en establiments d’aliments a granel i reutilitzant els nostres envasos.