En el Dia Mundial del MediAmbient: Més de 100 xiquets visiten l’exposició “La més neta del Mediterrani” aTavernes de la Valldigna

Imatges a:http://lamesnetadelmediterrani.org/galeria

Huidilluns, 5 de juny, Amigos de la Tierra, GECEN, Greenpeace, Surfrider i Retorna, entre altresorganitzacions, han visitat la Casa de la Cultura de Tavernesamb la seuacampanya, ‘La més neta del Mediterrani’, per sensibilitzarxiquets i xiquetes sobre elsresidusabandonats i mostrar les solucions.

És un dia especial, ja que es tracta del Dia Mundial del MediAmbient i elsescolars de Tavernes de la Valldigna han pogutconéixer de primera màcom acabar ambelsresidusabandonats i convertir la Comunitat Valenciana en la més neta del Mediterrani.

Juan Ponce, diputat de les CortsValencianes, i Josep Llàcer, regidor de MediAmbient de Tavernes de la Valldigna, han estatpresentsdurantl’explicació de la campanya.

“Des de les organitzacionsecologistesportemanysdenunciantl’abandonament de residus en espaispúblics i naturals, per aquestmotiureclamemalternatives per enfrontar-nos a aquest problema: Retornar elsenvasosalscomerços ha demostrat ser molteficaç en diversos països per ferfront a aquest problema”, ha assenyalatAlodia Pérez, portaveud’Amigos de la Tierra.

Juan Ponce, diputat de les CortsValencianes ha volgut destacar que “aquestacampanyaésmolt encertada per posar de manifest la problemàtica de l’abandonament de residus i les seuessolucions. Augmentarelspercentatges de reciclatge de residus, coms’aconsegueixamb el sistema de retornd’envasos, és una forma de reduiremissions per lluitarfront al canviclimàtic, alhora que es redueixl’extracció de recursos naturals”.

“L’ajuntament de Tavernesseguiràdonantsuporta campanyesd’aquesttipus per promoure el respecte pelmediambient. Posar en marxaaquestesalternativesensajudarà a mantenir el nostreentorn net i recuperar elsnostresespaisnaturals”, ha afirmat Josep Llàcer, regidor de Tavernes de la Valldigna.

És hora que la Comunitat Valenciana siga reconeguda per una gestió de residuseficaç, que tinga cura de la gent i el mediambient. Per a això, l’exposiciódóna a conéixeralgunes de les mesures que podrienajudar a aquestobjectiu. Que les llaunes i ampolles es venguen ambdipòsit i es retornen a la botiga, la prohibició de les bosses de plàsticd’un sol ús i la promoció de bossesduradores, augmentar la sensibilitzaciópel que fa a bolquers i altrestipusd’envasos de plàstic, fomentantl’úsd’alternativesreutilitzables, són les alternatives que explica la campanya.

Les organitzacionsdemanen a la Generalitat Valenciana i als responsables polítics que seguisquendonantsuport a les mesures plantejades i arriben fins al final per aprotegir el dret de la ciutadania a un mediambient net, situant a les persones en el centre de les polítiques.

Entre el 30 i el 50% delsresidus que es trobenabandonats a la regiósónllaunes i ampolles de vidre o plàstic, (En llaunai en botella). Per aquestmotiu una de les principalspropostes de les organitzacionsecologistesés retornar elsenvasos de beguda a les botigues, a través de la venda amb un dipòsitreemborsable, perquè no acaben abandonats en el nostreentorn, preservantaixí el nostreterritori per a lessegüentsgeneracions.